Instytut Inżynierii Rolniczej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mapa kampusu - Biskupin

wjazd na teren Instytutu