Instytut Inżynierii Rolniczej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Mechanizacji Rolnictwa

 

Istotny wpływ na dalsze przeobrażenia w Katedrze Mechanizacji Rolnictwa miało powołanie w 1967r. kierunku studiów "Mechanizacja Rolnictwa", kiedy utworzono Oddział Mechanizacji Rolnictwa w ramach Wydziału Rolniczego. Zadaniem powołanego Oddziału było kształcenie eksploatatorów maszyn rolniczych na poziomie magisterskim. Następstwem uruchomienia Oddziału Mechanizacji Rolnictwa było utworzenie na bazie Katedry Mechanizacji Rolnictwa Instytutu Mechanizacji Rolnictwa w 1970 roku. Praktycznie Instytut składający się z czterech zakładów pełnił funkcję Oddziału Mechanizacji Rolnictwa, ponieważ pracownicy Instytutu realizowali nauczanie podstawowych i zawodowych przedmiotów technicznych i eksploatacyjnych. Z chwilą powołania Instytutu Mechanizacji Rolnictwa w jego strukturze działały cztery zakłady:

  1. Zakład Eksploatacji Ciągników i Maszyn Rolniczych,
  2. Zakład Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej,
  3. Zakład Maszynoznawstwa i Techniki Cieplnej
  4. Zakład Budowy Maszyn i Pojazdów Rolniczych.

 

Dyrektorem Instytutu Mechanizacji Rolnictwa od momentu jego utworzenia aż do przejścia na emeryturę tj. od 1970 do 1995r. był prof. Jan Bogdanowicz. Przez wiele lat Jego zastępcą ds. dydaktyki był doc. dr Mieczysław Drozd, który był niekwestionowanym organizatorem działalności dydaktycznej na Oddziale Mechanizacji Rolnictwa, a także współautorem programów studiów, opracowania skryptów i podręczników.

W roku akademickim 1972/73 grono pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu stanowili:

Dyrektor Instytutu doc. dr hab. Jan Bogdanowicz
Z-ca dyrektora doc. dr Mieczysław Drozd
Adiunkci dr inż. Jan Aleksandrowski
dr inż. Maria Konieczna
Starsi wykładowcy dr inż. Cezariusz Bryk
dr inż. Stanisław Kopeczek
dr inż. Antoni Mikuła
Wykładowcy dr inż. Eugeniusz Kamiński
Asystenci i st. asystenci mgr inż. Jan Banasiak, mgr inż. Jerzy Białczyk, mgr inż. Włodzimierz Białczyk, mgr inż. Grzegorz Błęcki, mgr inż. Marek Cęcek, mgr inż. Józef Cież, mgr inż. Bronisława Kram, mgr inż. Krystian Ledwoń, mgr inż. Seweryn Macko, mgr inż. Jerzy Mosz, mgr inż.Czesław Mulka, mgr inż. Zygmunt Owsiak, mgr inż. Andrzej Piesiewicz, mgr inż.Iwona Romanowska-Słomka, mgr inż. Barbara Szczerba, mgr inż. Antoni Szewczyk, mgr inż. Józef Szlachta, mgr inż. Longin Warchała, mgr inż. Marian Wiercioch

 

Od początku działalności Instytutu dużą uwagę zwracano na prawidłowy rozwój kadry naukowej. Organizowano liczne wykłady z metodologii badań, metod analizy i opracowywania wyników badań. W latach osiemdziesiątych zapraszano na wykłady z zakresu metodologii badań wybitnych specjalistów jak prof. dr hab. Stanisław Pabis, prof. dr hab. Janusz Haman. Niewątpliwie duża w tym zasługa ówczesnego dyrektora Instytutu prof. dr hab. Jana Bogdanowicza, który poprzez wprowadzoną dyscyplinę pracy w Instytucie stworzył atmosferę zaangażowania pracowników w działalność naukową. Efektem tego zaangażowania był niewątpliwy rozwój kadry naukowej Instytutu tak, że w roku 1991 Instytut znacząco wzmocnił swoją kadrę, szczególnie w grupie adiunktów, których w Instytucie pracowało już 23. W roku 1990 zmarł doc. dr Mieczysław Drozd, co spowodowało zmiany na stanowisku zastępcy dyrektora i kierownika Zakładu Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej. Lata 1990-2000 to ostatnie dziesięciolecie XX wieku oraz pierwsze lata III-ciej Rzeczpospolitej. Kadrowo Instytut posiadał już ukształtowaną grupę pracowników naukowo - dydaktycznych, chociaż oczekiwania zwłaszcza w grupie pracowników samodzielnych z pewnością były większe.