Instytut Inżynierii Rolniczej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Instytut Inżynierii Rolniczej


Główna siedziba Instytutu Inżynierii Rolniczej to kompleks budynków na ul. Chełmońskiego 37-41 we Wrocławiu.
Na terenie Instytutu znajdują się budynki dydaktyczne, biblioteka, hale maszyn, budynki laboratoryjne oraz warsztaty.
W Instytucie prowadzone są zajęcia w szerokim wachlarzu przedmiotów, dla studentów różnych wydziałów i kierunków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.